آرایش غلیظ از همان ابتدا تکلیف را با خود و مخاطبش، مشخص می­کند: می­خواهد داستانگو باشد.در واقع برخلاف اکثر تولیدات سینمای ایران، اینجا اصرار بر گسترش پلات اولیه سببی است برای آن­که ایده در سطح نماند و با آفرینش داستانهای فرعی، بسط وگسترش یابد. بنابراین آنچه که اهمیت دارد تلاش برای روایت سرراست یک داستان با پیچ و خم های متعارف روایی و هارمونی مختصات موقعیتی و شخصیتی آن است. نعمت الله برای رسیدن به این منظور از دو ترفند بهره می­برد: کنتراست شخصیت­های درگیر و آمیختگی لحن فیلم. بنابراین؛ پس از یک مقدمه کوتاه، خط اصلی ماجرا شکل می­گیرد و این خود موجب می­شود، شخصیت­های اصلی و فرعی در سیر روایی اثر قوام بیابند و در تناسب با پیرنگ اصلی، به هماهنگی برسند. این ایده­پردازی تنها در زمینه شکل گیری پیرنگ خلاصه نمیشود، بلکه در طراحی شخصیت­ها نیز خود را به رخ می­کشد. کاراکترهایی که در هماهنگی با فضای توامان رئال و کمیک اثر، هم منحصر به فرد هستند و هم به شدت باور پذیر. نکته مهم اما، در چینش صحیح این شخصیتها و تضاد میان آنها، جزییات در نمودهای رفتاری، کلامی و اخلاقی آن­ها در بافت درام است. برای نمونه کنتراست فرد اصلی داستان، مسعود ترابی (با بازی درگیرکننده حامد بهداد) در نگرش، برخوردها و ابعاد شخصیتی با دیگر آدمهای درگیر در روایت است؛ از لادن که نمایانگر سطحی بودن روابط عاطفی است؛ ارتباط سینوسی و فایده گرایانه­اش با جودکی که درمسیر کلاهبرداری همراهش می­شود و به پایانی گروتسک می­انجامد؛ تا تقابلش با دکتر فرتوت و شکست ­خورده که گویی آینه تمام رخ کهنسالی خود مسعود است و حتی رفیقش، مجید که پایان شوک­آور را رقم می­زند. هرچند گاهی برخی نقص­های روایی و تکنیکی، به منطق روایی اثر، خلل وارد می­سازند، اما و در مجموع، داستانی جاده‌ای، ریتمی سریع و پرتعلیق، تعدد رویدادهای غیرقابل پیش­بینی، لوکیشن­های متعدد و البته ترسیم فضایی تار و غیرقابل اعتماد، همگی بستر مناسبی برای خلق دنیایی است که ورای تعابیر فرامتنی، به پیشبرد داستانش می اندیشد. رویکرد دیگر نعمت الله برای شکل گیری متناسب روایتش، آمیختگی لحن هاست. او عامداً از اتخاذ رویکردی جدی فرار می کند و سعی دارد با استفاده از لحنی کمیک و بهره گرفتن از برخی عناصر فانتزی، خشکی را از روایتش حذف کند و در این مسیر از دیالوگ های تند و پینگ­پنگی، رفتارهای نامتعارف و بعضا حیرت ­آور بهره می­­گیرد. می­گویند حمید نعمت الله سینماگر متفاوتی است. آرایش غلیظ بهترین شاهد بر این مدعاست.