ساخت فیلمهای زندگینامه ای مشکلات خاص خود را دارد. از شخصیت پردازی قهرمان تا داستانهای فرعی و اشخاص موثر ، تصمیم بر گزینش و ابعاد پرداختن به مراحل سرنوشت ساز زندگی آن شخص و در نهایت رسیدن به یک هارمونی دراماتیک. اتفاقا مشکل چ نیز از همان جایی نشئت می گیرد که قرار بوده نقطه اتکایش باشد: عدم دقت و توازن در شخصیت پردازی قهرمان داستانش. تمرکز بر دو روز از زندگی شهید چمران به جای تعادل بر وجوه شخصیتش در نوسانی شدید میان ایده ها و افکار کارگردان است. هم سعی دارد که او را یک چریک و مبارز معرفی کند، هم شمایلی از یک دیپلمات صلح طلب هرچند ناوارد را در ذهن دارد و در مواقعی که باید بر وجوه انسانی، مردمی و عرفانی از قهرمان ارائه کند، کم توان و بی ثمر است و  البته برای هیچ کدام از این موقعیتهای پیچیده نیز، نمی تواند نمودهای تصویری و حتی کلامی موثر بسازد. در واقع فضای فیلم می خواهد از شهید چمران یک نماد اسطوره ای بیافریند، اما در عمل قهرمانش یک شخصیت سردرگم و مردد است که هیچ برنامه ای در مواجهه با مشکلات ندارد. نه بر نقش دفاعی سربازانش اعتماد کامل دارد و نه می تواند بحران پیش آمده را با تدبیری غیرنظامی حل و فصل کند.نکته دیگر آن است که فیلم در تناسب سازی سیر دراماتیک با فضای تنش زای خود نیز کم توان است. شخصیت محوری داستان در شرایط و موقعیتی ملتهب قرار می گیرد اما به دلایل مختلف و برخلاف آن‌چه انتظار می‌رود، نقش چندانی در بهبود یا تغییر اوضاع ندارد و البته هر گاه که زمینه‌ی مناسبی برای این تأثیرگذاری ایجاد می‌شود ، کاستی هایی در مرحله‌ی اجرا و تدوین، این فرصت را هدر می دهند. این آشفتگی از سوی کارگردان با توجه به همین رویکرد در قبال شخصیتی که سبب آغاز روایت شده هم دیده می شود و او در اتخاذ موضعش نیز دو دل و سردرگم می ماند، گاهی به سوی جوانان رزمنده می رود و بعد دوباره قهرمانش را به یاد می آورد. در نتیجه گرچه فضاسازی به ویژه ابتدایی دقیقش و حتی برخی صحنه ها و لحظات خوب پرداخت شده جنگی نویدبخش است، اما مخاطب نیز در پایان چون کارگردان و قهرمان نیم ساخته اش معلق و سرگردان میان  یک اثر نیمه بیوگرافیک، یک حماسه جنگی یا ملغمه ایی از همه اینها به پایانی التیام بخش می اندیشد.