هاچیکو ( هاچی) ، داستان شگفتی است لبریز از وفاداری، محبت و عاطفه. میان یک استاد دانشگاه و یک سگ به غایت دوست داشتنی. یک رابطه صمیمی،همدلانه و پر احساس. همه چیز از یک تصادف در ایستگاه قطار و در مسیر بازگشت استاد پارکرویلسون شروع شد.  و پس از آن است که رفاقت شکل می گیرد، عمق می یابد و بدل به عشق میشود.عشقی نامیرا. چگونه می توان باورکرد سگی 10 سال در میدانی روبروی ایستگاه ، در انتظار دوستی باشد که بیاید اما ...  پایان را بیننده باید رقم زند با بغض ها، اشک ها ( که این یکی اجتناب ناپذیر است) مهربان تر شدن، انسان تر شدن و محبت عمیق تر به دیگرانی که در کنارش هستند. یک درام قوی و تاثیر گذار برگرفته از داستانی واقعی در ژاپن، از لاسه هالستروم ( کارگردان سوئدی پرکار) با یک ریچارد گیر چون همیشه شیک، مهربان و البته کم قدر دیده.