اکنون و پس از ساختن دو سری از شرلوک هلمز گای ریچی می توان به تطبیق و انطباق سبک خاص گای ریچی در فرم ( چه سیستم فرمال و چه سیستم سبکی ) پی برد. از یک طرف انتظارات برای پرداخت یک شخصت متفکر و باهوش در عین توانایی جسمی ضمن شیطنت و طنازی های گهگاهی شخصیت هلمز و همیار و همکار باوفا و البته غرغرویش دکتر واتسون و از طرف دیگر برآوردن انتظارات جهت ساخت یک اثر گیشه ساز و درآمد ساز ، از مشکلات اصلی ریچی در ساخت ادامه هلمز با عنوان بازی با سایه هاست. در این زمینه می توان به موفقیت نسخه پیشین نیز اشاره کرد که توانست تا حد زیادی از عهده کار بر آید و البته با پرداختی نو به داستانهای سر آرتور کانن دویل و شرلوک هلمز افسانه ای ، با جریان روز سینما نیز همراه شد.


روایت داستان شرلوک هلمز ، بازی سایه ها به داستان جذاب نبرد میان هلمز و حریف سرسخت و بسیار هوشمندش پرفسور جیمز موریاتی می پردازد که در پایان هلمز را تا پای مرگ نیز می کشاند. نکته قابل توجه تمهیدهای بصری و روایی گای ریچی به عنوان یکی از کارگردانان پست مدرن برای در آوردن صحنه های گره افکنی ، زد و خورد ، کمیک ، بسط و گسترش و گره گشایی نهایی است. از ذهن خوانی های دیدنی هلمز برای صحنه های درگیری گرفته تا بگو مگوهای پایان ناپذیرش با دکتر واتسون یا مثلا پرداخت انگیزش علّی قتل نامزد هلمز توسط موریاتی ، و همچنین صحنه های اکشن پر زوق و برق ولی در عین حال قوام یافته و تماشایی که با اسلوموشن و سوپر ایمپوزهای به جا همراه شده تا به کارگیری موثر عناصر فرمی از قبیل : کارکرد  ، تکرار ، تفاوت ، و همچنین ایجاد تعلیق( نگاه کنید به زن پوشی عجیب هلمز و کل سکانس قطار )   و غافلگیری ( به ناپدید شدنهای هلمز در وسایل خانه اش )  و در نهایت جدال ذهنی بسیار دیدنی پایانی میان هلمز و موریاتی که با حرکات شطرنج خیالی هارمونی یافته و در کنار آن نکات مثبت سبکی من جمله میزانسن مناسب ( از صحنه و فضا گرفته تا نورپردازی و طراحی صحنه ) و  در نهایت نیز چیزی جز یک اثر منسجم و هماهنگ با یکپارچگی در تمام عناصر فرمی و روایی که همانگونه که ذکر شد با بازیگوشی ها و شیطنت های خاص گای ریچی به وحدت رسیده و در نهایت تماشاگر راضی از تجربه جدید بدرقه میکند

این سایه از جان شرلوک هلمز چه می‌خواهد؟ + پوستر www.TAFRIHI.com

نکته آخر بازیهای همچنان دیدنی از رابرت داونی جونیور در نقش شرلوک هلمز سر به هوا ، حاضر جواب ، تیز هوش و البته بسیار شیرین در کنار بازی همدلانه ی جود لاو در نقش دکتر واتسون و در نهایت جراد هیر در نقش پروفسور جیمز موریاتی که با قدرت نقش بسیار سخت و چند بعدی بد من را ایفا میکند .